با ما تماس بگیرید :

تلفن با ثبت شرکت در اروپا

ارتباط از طریق واتساپ :

0046722963279

00447759255283

0097433890269

ارتباط از طریق ایمو :

0046704575650

0046722963279

 ارتباط از طریق تماس تلفنی و تلگرام :

00989033948290

روش هاي اخذ اقامت انگلستان از طريق سرمايه گذاري

روش هاي اخذ اقامت انگلستان از طريق سرمايه گذاري

روش هاي اخذ اقامت انگلستان از طريق سرمايه گذاري:

یکی از روش های اخذ اقامت در انگلستان از طریق سرمایه گذاری است .


 

روش هاي اخذ اقامت انگلستان از طريق سرمايه گذاري:

اقامت از طريق كارآفريني3 4:

الف – شرايط اختصاصي:

امكان سرمايه گذاري مبلغ دويست هزار پوند

از منافع قانون جديد امكان اقدام بصورت گروهي مي باشد. بر اساس قواعد جديد التصويب٬ دو متقاضي مجاز خواهند بود كه با سرمايه گذاري مبلغ دويست هزار پوند به كشور انگلستان مهاجرت نمايند. به عنوان مثال متقاضي 1 قادر به دسترسي به مبلغ 120000 پوند مي باشد و متقاضي 2 دسترسي به مبلغ 80000 پوند دارد. به لحاظ اينكه متقاضيان به صورت انفرادي قادر به دسترسي به مبلغ 200000 پوند نمي باشد لذا مجاز به ارائه تقاضا نخواهد بود. اين در حاليست كه با انتفاع از قواعد اخيرالتصويب متقاضيان مي توانند بصورت اشتراكي با يكديگر اقدام نمايند و مجموعأ مبلغ 200000 پوند را سرمايه گذاري نمايند.

 

ممكن است كه متقاضي شخصأ قادر به تهيه اين مبلغ نباشد ولي امكان اخذ وام از شخص و يا اشخاصي مهيا باشد. در اين وضعيت نيز متقاضي محق خواهند بود كه تقاضاي خود را مطرح نمايد.
ب – شرايط عمومي:

1. آشنايي با زبان انگليسي:

متقاضي مي بايست ثابت نمايد كه با زبان انگليسي آشنايي دارد. ملاك قانونگذار سطح سي وان5 مي باشد. به پيوست ليست امتحان هاي مورد تائيد ارائه مي گردد.6

1.1. چنانچه متقاضي داراي مدرك دانشگاهي از يكي از دانشگاه هاي انگليسي زبان باشد٬ از دادن امتحان زبان معاف مي باشد.

2. امكان دسترسي به هزينه هاي زندگي:

متقاضي اصلي ملزم است كه ثابت نمايد حداقل مبلغ 2800 پوند (و يا معادل آن به هر واحد پولي) براي خود و 1600 پوند جهت هر يك از وابستگان (منظور از وابستگان همسر و فرزندان زير 18 سال مي باشد) د يكي از حساب هاي خود و يا وابستگان به مدت 90 روز قبل از مراجعه به سفارت دارا باشد. بعنوان مثال چنانچه متقاضي داراي همسر و دو فرزند باشد مي بايست مبلغ 7600 پوند7 در حساب خود و يا همسر خود به مدت 90 روز موجود داشته باشد. چنانچه در طول مدت 90 روز موجودي حساب ايشان به كمتر از مبلغ مورد نياز رسيده باشد٬ تقاضاي ايشان مردود مي گردد.

 

تبصره – وجه مذكور مستقل از مبلغ 200000 پوند محاسبه مي گردد نتيجتأ چنانچه متقاضي مذكور فقط داراي يك حساب باشد٬ مي بايست در حساب بانكي خود مبلغ 207600 پوند موجودي داشته باشد و حداقل مبلغ 7600 پوند به مدت 90 روز در حساب ايشان باقي مانده باشد.

 

ج – مدت ويزا:

1. پس از تائيد مدارك٬ براي متقاضي به مدت 3 سال و 4 ماه ويزا صادر مي گردد.

2. در پايان مدت 3 سال و 4 ماه متقاضي بايد نسبت به تمديد ويزا اقدام نمايد. ويزاي دوم به مدت دو سال خواهد بود.

شرايط تمديد ويزا:

1. متقاضي ملزم مي باشد ظرف مدت 6 ماه از اولين تاريخ ورود به انگلستان نسبت به ثبت نام خود در سازمان مالياتي انگلستان اقدام نمايد.

2. مبلغ 200000 پوند را در تجارت مورد نظر سرمايه گذاري كرده باشند. لازم به توضيح است سرمايه گذاري در ملك ممنوع مي باشد.

3. متقاضي در تجارت مربوطه شخصأ مشغول به كار باشد.

4. در طول دوازده ماه آخر ويزا٬ متقاضي ملزم به استخدام8 دو كارمند مي باشد.

 

د – شرايط اخذ اقامت دائم:

1. اخذ اقامت دائم پس از 3 سال:

1.1. متقاضي در هر 12 ماه بيش از 180 روز از انگلستان خارج نشده باشد.

1.2. متقاضي همزمان با تقاضا در تجارت مربوطه فعال باشد.

1.3. متقاضي 10 شغل جديد ايجاد كرده و يا تجارت ايجاد شده پنج ميليون پوند سوددهي در طول سه سال داشته باشد.

1.4. داراي سابقه كيفري نباشد.

2. اخذ اقامت دائم پس از 5 سال:

2.1. متقاضي در هر 12 ماه بيش از 180 روز از انگلستان خارج نشده باشد.

2.2. متقاضي همزمان با تقاضا در تجارت مربوطه فعال باشد.

2.3. متقاضي 2 شغل جديد ايجاد كرده باشد.

2.4. داراي سابقه كيفري نباشد.

شرايط اخذ پاسپورت انگليسي:

چنانچه متقاضي موقق به اخذ اقامت دائم بشوند بعد از يك سال محق به ارائه در خواست جهت پاسپورت انگليسي مي باشند.9

2. اقامت از طريق سرمايه گذاري10:

اين گزينه مخصوص سرمايه گذاران طراحي گرديده است. حسب مورد متقاضي در صورت دسترسي به مبلغ يك ميليون پوند٬ پنج ميليون پوند و يا ده مليون پوند و سپس انتقال وجه به انگلستان و سرمايه گذاري بخشي از وجه انتقالي مجاز به اخذ ويزا٬ سپس اقامت دائم و در نهايت پاسپورت مي باشد11.

ب – مدت ويزا:

1. پس از تائيد مدارك به مدت 3 سال و 4 ماه براي متقاضي ويزا صادر مي گردد.

2. در پايان مدت 3 سال و 4 ماه متقاضي بايد نسبت به تمديد ويزا اقدام نمايد. ويزاي دوم به مدت 2 سال خواهد بود.

شرايط تمديد ويزا:

حسب مورد سرمايه گذار با مبلغ يك ميليون پوند٬ مبلغ هفتصد و پنجاه هزار پوند٬ سرمايه گذار پنج ميليون پوند مبلغ سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار پوند و سرمايه گذار ده ميليون پوند مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار پوند را ظرف 13 هفته از تاريخ اولين ورود به انگلستان سرمايه گذاري كرده باشد12.

ج – شرايط اخذ اقامت دائم:

اخذ اقامت دائم پس از دو سال:

1.سرمايه گذاري كه مبلغ ده ميليون پوند به انگلستان انتقال داده باشد و مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار پوند را هم در تجارت مورد نظر خود سرمايه گذاري كرده باشد. البته الباقي مبلغ (2500000) مي بايست درانگلستان موجود باشد.

2.متقاضي در هر سال (هر 12 ماه) بيش از 180 روز از خاك انگلستان خارج نشده باشد.

3.متقاضيان بين 18 تا 65 سال بايد با زبان انگليسي آشنايي كافي داشته باشند.

4. متقاضي داراي سابقه كيفري نباشد.

اخذ اقامت دائم پس از سه سال:

1. سرمايه گذار مبلغ پنج ميليون پوند به انگلستان انتقال داده باشد و مبلغ سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار پوند را هم در تجارت مورد نظر خود سرمايه گذاري كرده باشد. الباقي مبلغ مي بايست در انگلستان موجود باشد.

2. متقاضي در هر سال (هر 12 ماه) بيش از 180 روز از خاك انگلستان خارج نشده باشد.

3. متقاضيان بين 18 تا 65 سال بايد با زبان انگليسي آشنايي كافي داشته باشند.

4. متقاضي داراي سابقه كيفري نباشد.

نحوه اعمال خدمت به هموطنان عزيز:

پايه گذاري تجارت جديد در هر كشوري نيازمند شناخت عوامل متعددي مي باشد. صرفنظر از داشتن قابليت درك تجارتي٬ تاجر مي بايست با اصول تجاري٬ موانع و محدوديت ها٬ زبان رسمي كشور٬ نظام بانكي٬ نظام اقتصادي٬ نظام مالياتي٬ نظان استخدامي و امثالهم آشنايي كامل داشته باشد. با توجه به الزام متقاضيان به سرمايه گذاري مبلغ فوق الشعار در كمتر از سه ماه در انگلستان٬ دسترسي به منابع صحيح امري سهل الوصول نمي باشد. مشاوره دادن در اين خصوص مي بايست توسط افرادي صورت بگيرد كه داراي مجوز از مراكز مورد تائيد مي باشند13. جهت حل اين مشكل متقاضيان قرارداد همكاري با گروهي از اين متخصصين تنظيم گرديده است. لذا چنانچه متقاضي تمايل به دريافت خدمت پيرامون نوع تجارت و مركز تجارتي با سوددهي بالا باشد٬ امكان ارائه خدمت در اين خصوص نيز موجود مي باشد

 

2. بر اساس قواعد لازم الاجرا شده از تاريخ 2011/4/6

3. ترجمه اين نوع ويزا به ويزاي كارآفريني به لحاظ قابل درك بودن براي هموطنان ايراني صورت گرفته و از لحاظ حقوقي خالي از اشكال نمي باشد.

4. Tier 1 (Enterpreneur)

5. C1

6. IELTS (Academic and General Training) 7 and each skill should be 7 as well.

ESOL: exceptional. TOEIC: Listening 490, Reading 385, Spaking 160 and Writing 180.

TOEFL iBT Test: Listening 26, Reading 28, Speaking 28 and Writing 28.

Pearson Test of English Academic: Listening 67, Reading 67, Writing 67 and Speaking 67.

7. 2800 + 1600 * 3 = 7600₤

8. كارمندها مي بايست داراي پاسپورت و يا اقامت دائم انگلستان باشند.

9. لطفأ جهت اطلاعات بيشتر با دفتر تهران تماس حاصل فرماييد.

10. Tier 1 (Investor)

11. سرمايه گذاراني كه 1000000 پوند انتقال مي دهند پس از 5 سال٬ سرمايه گذاراني كه 5000000 پوند انتقال مي دهند پس از 3 سال٬ و در نهايت سرمايه گذاراني كه 10000000 پوند انتقال مي دهند پس از 2 سال اقامت دائم مي گيرند.

12. سرمايه گذاري در ملك قابل قبول نمي باشد.

13. FSA

14. بر اساس تحريم هاي موجود افراد داراي تابعيت ايراني مجاز به انتقال وجه و يا انجام معامله بيش از 33000 پوند نمي باشند. به همين لحاظ ابتدا مي بايست مجوز اخذ گردد و وجه مورد نظر به كشور انگلستان انتقال داده شود. سپس متقاضي مجاز به ارائه تقاضا مي باشد. اخذ مجوز مربوطه چهار هفته زمان نياز دارد.


 

مطالب مرتبط :

استخدام کارمند در انگلستان چقدر آسان است؟

اجازه كار

اقامت در انگلستان

انواع شرکت های انگلیسی


کلید واژه ها :

روش هاي اخذ اقامت انگلستان از طريق سرمايه گذاري ، اقامت در انگلستان ، تحصیلات در انگلستان ، سرمایه گذاری در انگلستان ، ثبت شرکت در ارمنستان ،ثبت شرکت در اروپا ، ثبت شرکت در انگلستان

 

 وب سایت ثبت شرکت در اروپا

 

سوالات متداول 

 

تلفن دفتر ثبت شرکت

ثبت شرکت در اروپا | ثبت شرکت در ارمنستان | افتتاح حساب بانکی در ارمنستان | ثبت شرکت در انگلستان

اقامت در اروپا | مهاجرت به اروپا | مهاجرت و اقامت در کانادا ، آمریکا ، سوئد ، ایتالیا

با p>Designed and SEO by SUNIC | © 2017europeregister.ir All rights reserved