با ما تماس بگیرید :

تلفن با ثبت شرکت در اروپا

ارتباط از طریق واتساپ :

0046722963279

00447759255283

0097433890269

ارتباط از طریق ایمو :

0046704575650

0046722963279

 ارتباط از طریق تماس تلفنی و تلگرام :

00989033948290

کشور صربستان

کشور صربستان

کشور صربستان

جمهوری صربستان کشوری در جنوب شرقی اروپاست که پایتخت آن بلگراد است و تا سال 2006 کشور صربسان و مونتهنگرو خوانده میشد.


 

کشور صربستان :

این کشور از شمال با مجارستان، از شرق با رومانی و بلغارستان، از غرب با مونتهنگرو، کرواسی و بوسنی و هرزگوین و از جنوب با آلبانی و مقدونیه همسایه است.
مردمان این بخش از جهان از نژاد اسلاو بودند. اینان در این گوشه اروپا نشستند و پس از چندی فرمانروایی تزارهای صربستان را ساختند.
عثمانیان در حمله به اروپا واپسین تزار صرب را کشتند و آنگاه تا زمان چیرگی امپراتوری اتریش- مجار این سرزمین در چنگ آنان بود. تنها پس از جنگ جهانی یکم بود این سرزمین با رژیم پادشاهی اعلام استقلال کرد ولی در سالهای جنگ جهانی دوم به دست آلمانها افتاد.
پس از جنگ نیز به بلوک شرق پیوست و با سرزمینهای بوسنی و هرزگوین، کرواسی، کوزوو، مقدونیه،اسلوونی و مونتهنگرو فدراسیون یوگسلاوی را ساختند که پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق از هم پاشید. در ۳ ژوئن ۲۰۰۶ و در پی اعلام استقلال مونتهنگرو این فدراسیون به طور کل ملغی شد.

سیاست در صربستان

حکومت در صربستان از نوع جمهوری است که در آن رئیس جمهور، رئیس حکومت است.
صربستان در سال 2006 میلادی دو رفراندوم برگزار کرد. یکی در 28 اکتبر و دیگری 29 اکتبر. این رفراندومها به دوران میلوشویچ در این کشور پایان دادند.
تاکنون دو بار انتخابات پارلمانی در این کشور در 21 ژوئن سال 2007 برگزار شد.
کوزوو بخشی از صربستان است که از سال 1999 میلادی تحت نظارت سازمان ملل متحد اداره میشود. این بخش خودگردان از سال 1993 درگیر ناآرامیهایی بود. ارتش جدایی طلب در این بخش شورش کردند و تلاش کردند کوزوو را از صربستان جدا کنند.
با دخالت نیروهای سازمان ملل متحد و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) آرامش نسبی به منطقه بازگشت.

اقتصاد در صربستان

تولید ناخالص داخلی صربستان 89/56میلیارد دلار است که 5/63درصد آن در بخش خدمات تولید میشود. نیروی کار این کشور 2میلیون و 961 هزار نفر است و نرخ بیکاری در آن8/18 درصد.
مشکلات اقتصادی و جنگهای داخلی در این کشور سبب شده 30 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی کنند. نرخ تورم در این کشور 9/8 درصد است.
محصولات صادراتی این کشور شامل مواد تولیدی، غذا و حیوانات زنده و ماشینآلات و تجهیزات حمل و نقل است.
مهمترین محصولات کشاورزی این کشور گندم، ذرت، آفتابگردان، گوشت و شیر است.

مردم صربستان

جمعیت این کشور 10 میلیون و 150 هزار و 256 نفر است. میانگین سنی جمعیت در این کشور 3/37 سال است. امید به زندگی در بدو تولد برای زنان 86/77سال و برای مردان 49/72 سال است.
82/9درصد از مردم آن صرب، 9/3 درصد مجار، 4/1درصد رومانیایی، 1/1 درصد یوگسلاو، 8/1درصد بوسنیایی و 9/0 درصد مونتهنگرویی هستند. زبان رسمی این کشور صربیایی است.

ارتباطات در صربستان

بعد از پایان دوران میلوشویچ در صربستان آزادی نسبی برای مطبوعات به دست آمد. برنامههایی نیز برای خصوصیسازی رادیو و تلویزیون در این کشور اجرا شد و بر اساس آن چند شبکه تلویزیونی و رادیویی خصوصی راهاندازی شد.
دو میلیون و 719 هزار خط تلفن ثابت در این کشور وجود دارد و شش میلیون و 644 هزار خط تلفن همراه. یک میلیون و 400 هزار نفر در این کشور کاربر اینترنت هستند.

کشور فنلاند

 

جمهوری فنلاند یکی از کشورهای شمال اروپاست. این کشور از نظر مساحت ششمین کشور اروپاست. تراکم جمعیت در آن پایین است و در هر کیلومتر مربع آن تنها 16 نفر زندگی میکنند.
فنلاند با کشورهای روسیه، نروژ و سوئد همسایه است و از طریق خلیج فنلاند به استونی وصل میشود. این کشور یکی از اعضای اتحادیه اروپا است.
اعقاب ساکنین فعلی فنلاند یعنی فینها در اواخر قرن اول و در اوایل قرن دوم میلادی مهاجرت خود را از ساحل جنوبی خلیج فنلاند، به سوی فنلاند آغاز کردند.
تا آن زمان فنلاند تقریبا غیرمسکونی بود و فقط قوم لاپ در آن متفرق بودند. پس از ورود فینها، لاپها به سمت شمال رفتند.
در حال حاضر بیشتر جمعیت فنلاند در مناطق جنوبی آن ساکن هستند. زبان مادری فنلاندیها فینی است که تنها زبان رایج در قاره اروپاست که ریشه آن هند و اروپایی نیست. زبان سوئدی دومین زبان این کشور است که 5/5درصد از مردم به آن تکلم میکنند.
در قرن دوازدهم فنلاندیها برای حفظ خود در مقابل دشمنانشان بخصوص روسها، از سوئد طلب کمک کردند و بدین گونه فنلاند به تصرف سوئد درآمد.
سوئد در سال 1809 فنلاند را به الکساندر اول تزار روسیه تسلیم کرد. درسال 1901 مردم فنلاند دارای مجلس قانونگذاری و حق رأی شدند.
با روی کار آمدن بلشویکها در روسیه در سال 1917، همان مجلس استقلال فنلاند را اعلام کرد. در سال 1920 شوروی نیز استقلال فنلاند را به رسمیت شناخت.
پس از جنگ جهانی دوم به خصوص با آغاز نیمه دوم قرن حاضر، فنلاند وضع طبیعی خود را به دست آورد و با وجود روابط تلخ گذشته با شوروی، هم اکنون دارای روابطی دوستانه با این کشور است. فنلاند رشد اقتصادی و اجتماعی خوبی دارد و توانسته در سالهای اخیر به کشوری پیشرفته تبدیل شود.
فنلاند کشور دریاچه و جنگل است. 10 درصد خاک آن را دریاجه پوشانده و 73 درصد آن را جنگل. رشته کوههای آن اغلب در نیمه شمالی واقع شدهاند.
قرار داشتن یک سوم از خاک فنلاند در بالای مدار قطب شمالی، این کشور را پس از ایسلند، به شمالیترین کشور جهان مبدل ساخته است.
در شمالیترین نقطه فنلاند تابستانها خورشید برای 73 روز غروب نمیکند و همه 24 ساعت هوا روشن است. در زمستانها هم 51 روز خورشید طلوع نمیکند.

سیاست در فنلاند

نظام سیاسی فنلاند جمهوری است که بر اساس مجلس اداره میشود. رئیسجمهور مسئول معرفی نخستوزیر است و کابینه را نخست وزیر اداره میکند. نخست وزیر و کابینهاش باید بتوانند رای اعتماد از مجلس بگیرند.
مجلس این کشور 200 کرسی دارد که نمایندگان آن برای دورهای چهار ساله انتخاب میشوند. رئیسجمهور که مسئولیت اصلیش هدایت سیاستهای خارجی است، هر شش سال یکبار توسط انجمن انتخاباتی، برگزیده میشود.
سن رأی دادن 18 سالگی است و رأی دادن حق عمومی است.
در حال حاضر تارجا هالونن رئیس جمهور این کشور است که در سال 200 برای نخستین بار و به عنوان اولین زن به رئیسجمهوری فنلاند انتخاب شد.
او در سال 2006 برای بار دوم به این سمت برگزیده شد. نخستوزیر فنلاند متی ونهانن است که در سال 2003 به این سمت برگزیده شد.

اقتصاد در فنلاند

تولید ناخالص داخلی فنلاند 9/185 میلیارد دلار است که 5/2 درصد آن در بخش کشاورزی، 7/31درصد آن در بخش صنعت و 9/65 درصد آن در بخش خدمات تولید میشود.
دو میلیون و 68 هزار نیروی کار در این کشور وجود دارد و نرخ بیکاری در آن 6/6 درصد است. نرخ تورم فنلاند در سال 2007 میلادی 7/2 درصد بود.
صادرات این کشور شامل ماشینآلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، آهنآلات، الوار، کاغذ و خمیر کاغذ است که به کشورهای آلمان (3/11 درصد)، سوئد (5/10درصد)، روسیه (1/10 درصد)، انگلیس (5/6درصد)، آمریکا (5/6 درصد) و هلند (1/5درصد) صادر میشود.
واردات این کشور شامل مواد غذایی، نفت و فرآوردههای آن، مواد شیمیایی، تجهیزات حمل و نقل، آهن و فولاد، ماشینآلات، منسوجات و الیاف پارچه و پشم است که از کشورهای آلمان (6/15 درصد)، روسیه (14 درصد)، سوئد (7/13 درصد)، هلند (6/6 درصد)، چین(4/5 درصد)، انگلیس (7/4درصد) و دانمارک (5/4 درصد) است.

مردم فنلاند

جمعیت این کشور پنج میلیون و 234 هزار و 460 نفر است که میانگین سنی آنها 6/41سال است. امید به زندگی برای زنان 31/82سال و برای مردان 15/75 سال است.
کمتر از 1/0 درصد از جمعیت این کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند یعنی حدود هزار و پانصد نفر.
93/4درصد از جمعیت آن فینی هستند، 7/5درصد سوئدی و 4/0درصد روسی. بقیه از تبارهای استونیایی، کولیهای اروپا و سامی هستند. 2/84درصد از جمعیت آن مسیحی و پیرو کلیسای لوتری فنلاند هستند.

ارتباطات در فنلاند

سیستم تلویزیون در فنلاند پیشرفته است. در حال حاضر تمامی شبکهها و کانالهای تلویزیونی این کشور دیجیتال است و آخرین سیستم آنالوگ از رده خارج شد.
قانون اساسی فنلاند هر شهروندی حق انتشار مطالب چاپی دارد. روزنامهها را بخش خصوصی اداره میکنند و تاثیر زیادی در آرای سیاسی دارند.
در فنلاند یک میلیون و 920 هزار خط تلفن ثابت وجود دارد و پنج میلیون و 670 هزار خط تلفن همراه.
دو میلیون و 323 هزار میزبان اینترنتی وجود دارد و دو میلیون و 925 هزار کاربر اینترنت.


مطالب مرتبط :

افتتاح حساب بانکی در انگلستان

اقامت در انگلستان

ثبت شرکت در انگلستان

آشنایی با آلمان | ثبت شرکت در آلمان ، سرمایه گذاری در آلمان

ثبت شرکت در اروپا

سرمایه گذاری در اروپا


کلید واژه ها :

آشنایی با کشور صربستان ، اقامت در صربستان ، سرمایه گذاری در صربستان ، ثبت شرکت در صربستان

ثبت شرکت در ارمنستان ، ثبت شرکت در انگلستان ، ثبت شرکت در ایران ، ثبت شرکت در اروپا

 

 وب سایت ثبت شرکت در اروپا

 

سوالات متداول 

 

تلفن دفتر ثبت شرکت

ثبت شرکت در اروپا | ثبت شرکت در ارمنستان | افتتاح حساب بانکی در ارمنستان | ثبت شرکت در انگلستان

اقامت در اروپا | مهاجرت به اروپا | مهاجرت و اقامت در کانادا ، آمریکا ، سوئد ، ایتالیا

با p>Designed and SEO by SUNIC | © 2017europeregister.ir All rights reserved