با ما تماس بگیرید :

تلفن با ثبت شرکت در اروپا

تماس فقط جهت :

 ثبــت شـــرکت در ارمنستــــــــان

افتتاح حساب بانکی در ارمنستان

ثبـت شــــــــرکت در انگلستـــــان

ثبـت شــــــــرکت در کــــــــــرج

موبایل :  09014298500

 

آشنایی با کشور واتیکان

آشنایی با کشور واتیکان

 

97A

واتیکان کشور کوچکی است در روم که در آن پاپ اعظم زندگی میکند . درین کشور تقریباً یکهزار نفر زندگی میکنند و واتیکان پست، پیرق، پول، ایستگاه راه آهن و شورای مخصوص دولتی کهاز طرف پاپ اعظم انتخاب می شود، دارد.

شهرت واتیکان نتنها بخاطر کلیسای با عظمتش ، بلکه بخاطر موزیم و آثار هنری بی مانندش نیز است. از رافائیل و لئوناردو داوینچی و هنرمندان دیگر ایتالیای آثاری در موزیم اش دیده می شود . عظمت هنری آن در سیستسن چاپل که درآن نقاشی دیواری میکلانژ است ، به اوج میرسد.


اداره ثبت شرکتهای ارمنستان

اقامت آلمان از طریق ثبت شرکت

اقامت آلمان با ثبت شرکت

اقامت از طریق ثبت شرکت در آلمان

اقدامات پس از ثبت شرکت

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت تجاری

ثبت شرکت تعاونی


آشنایی با واتیکان ، ثبت شرکت در واتیکان ، اقامت در واتیکان ، زندگی در واتیکان ، هزینه زندگی در واتیکان ، سرمایه گذاری در واتیکان ، هزینه زندگی در واتیکان ، تحصیل در واتیکان ؛ثبت شرکت در کرج , ثبت شرکت , ثبت شرکت در ارمنستان ، سرمایه گذاری در اروپا ، ثبت شرکت در ارمنستان ،ثبت شرکت در اروپا ، ثبت شرکت در انگلستان، کشور فنلاند ، زندگی در فنلاند ، تحصیل در فنلاند ، ثبت شرکت در فنلاند ، اقامت در فنلاند ، سرمایه گذاری در فنلاند ، ثبت شرکت در کرج , ثبت شرکت , ثبت شرکت در ارمنستان ، سرمایه گذاری در اروپا ، ثبت شرکت در ارمنستان ،ثبت شرکت در اروپا ، ثبت شرکت در انگلستان

 وب سایت ثبت شرکت در اروپا

 

سوالات متداول 

 

تلفن دفتر ثبت شرکت

ثبت شرکت در اروپا | ثبت شرکت در ارمنستان | افتتاح حساب بانکی در ارمنستان | ثبت شرکت در انگلستان

ثبت شرکتها در استان البرز | ثبت شرکت در کرج | ثبت برند در کرج | ثبت لوگو در کرج | پلمپ دفاتر حسابداری در کرج | تاسیس شرکت در کرج

با ما تماس بگیرید : 09014298500

Designed and SEO by SUNIC | © 2014 europeregister.ir All rights reserved