با ما تماس بگیرید :

تلفن با ثبت شرکت در اروپا

ارتباط از طریق واتساپ :

0046722963279

00447759255283

0097433890269

ارتباط از طریق ایمو :

0046704575650

0046722963279

 ارتباط از طریق تماس تلفنی و تلگرام :

00989033948290

اسپانیا

اسپانیا

اسپانیا

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری در اروپا با ما تماس بگیرید و از خدمات مشاوره رایگان ما بهره مند شوید .


اسپانیا:

اسپانیا کشوریاست در جنوب غربی اروپا. نام رسمی آن پادشاهی اسپانیا و پایتخت آن، مادرید است. سرزمین اسپانیا شامل قسمت اعظم شبهجزیره ایبری، جزایر بالئارس، جزایر قناری، شهرهای سبته (Ceuta) و ملیله (Melilla) در شمال قارۀ آفریقا و برخی جزایر دیگر واقع در مقابل سواحل این قاره و خود شبهجزیرهاست.
در شمال با فرانسه و آندورا، در غرب با پرتغال، در جنوب با جبلالطارق و مراکش و همچنین دارای مرزهای دریایی در شرق با دریای مدیترانه، و در غرب و شمال با اقیانوس اطلس استتاریخ


اسپانيا در شبه جزيره ايبري واقع در جنوب غربي اروپا واقع شده است. اين كشور از جنوب و شرق به درياي مديترانه و از جنوب غرب و غرب به اقيانوس اطلس و از شمال به دياري كانتابريا محدود است. جزاير بالئار در درياي مديترانه و قناري در اقيانوس اطلس و در غرب آفريقا نيز بخشي از خاك اسپانيا را تشكيل ميدهند. شهرهاي سوتا و مليا در شمال مراكش كه به عنوان دو منطقه خودمختار اداره ميشوند نيز بخشي از خاك سرزميني اسپانيا محسوب ميشوند. اسپانيا از غرب با پرتغال از شمال با فرانسه و آندورا از جنوب نيز با جبلالطارق كه به سرزمينهاي فرا مرزي بريتانيا تعلق دارد، هم مرز است. اسپانيا با 030/504كيلومتر مربع بزرگترين كشور شبه جزيره ايبري است. پرتغال و آندورا ديگر كشورهاي تشكيل دهنده شبه جزيره ايبري هستند. اسپانيا همچنين پس از فرانسه دومين بزرگترين كشور غرب اروپا محسوب ميشود. نامها: آنتونیو باندراس / خاوير سولانا / ادواردو گونسالس مكانها: مترو مادريد لاليگا / رئال مادرید / بارسلونا / ويسنته دل بوسكه / خاوير كلمنته لاسارو / جوزپ گوارديولا / ادواردو گونسالس ويژگيهاي سياسي نظام سياسي اسپانيا مشروطه سلطنتي از نوع دموكراتيك و پارلماني است.اين كشور داراي دو پارلمان است كه يكي از آنها مجلس قانونگذاري موسوم به مجلس نمايندگان با 350 عضو است كه نمايندگان آن براي يك دوره چهار ساله با راي مستقيم مردم انتخاب ميشوند. مجلس ديگر سنا نام دارد و 259 نماينده در آن عضويت دارند. از اين ميان 208 نماينده با آراي مستقيم مردم انتخاب ميشوند و 51 نفر ديگر نيز توسط قانونگذاران منطقهاي انتخاب ميشوند.هر دوره فعاليت اين مجلس نيز چهار سال به طول ميانجامد. شاخه اجرايي نيز از شوراي وزيران تشكيل شده است كه توسط رييس دولت (نامي كه معادل آن نخست وزير است) اداره ميشود. رييس دولت پس از برگزاري انتخابات عمومي توسط مجلس ملي انتخاب شده و به پادشاه معرفي ميشود. اسپانيا از نظر تقسيم بندي سياسي نيز ار ايالتهاي خودمختار تشكيل شده و پس از سوئيس، آلمان و بلژيك داراي يكي غير متمركز ترين سيستمهاي اداري درر اروپا است. تمامي ايالتهاي در زمينه بهداشتي و نظام آموزشي به صورت خودمختار عمل ميكنند. ايالات باسك و ناوارا نيز از نظر مالي خودمختار هستند. در برخي از مناطق ايالت كاتالونيا و ايالت باسك، پليس دولتي جاي خود را به پليس ايالتي خودمختار داده است. اقتصاد اسپانيا در سال 1986 به جرگه كشورهاي اتحاديه اروپا پيوسته است. اسپانيا كشوري توسعه يافته است و نهمين قدرت اقتصادي دنيا و پنجمين قدرت اقتصادي اروپا محسوب ميشود. بر اساس آمار سال 2006 درآمد ناخالص داخلي اسپانيا در اين سال 084/1 تريليون دلار بوده است. آمار ارائه شده در اكتبر 2006 نيز نشانگر آن است كه نرخ بيكاري در اين كشور به 6/7درصد رسيده در حاليكه نرخ بيكاري در سالهاي آغازين دهه 1990 در اين كشور از مرز 20 درصد نيز گذشته است. تورم و اقتصاد زير زميني در اسپانيا از نقاط عمده ضعف اقتصاد اين كشور محسوب ميشوند. تاريخ اسپانيا داراي تاريخي بسيار كهن و قديمي است كه اعصار پيش از تاريخ را نيز در برميگيرد. اسپانياي تحت تصرف امپراطوري روم نيز از مهمترين مناطق امپراطوري محسوب ميشد. در قرون وسطي اسپانيا تحت تسلط ژرمنها در آمد و چند قرن بعد به طور كامل توسط مسلمانان فتح شد. در سال 1492 دوره حاكميت مسلمانان در اسپانيا خاتمه يافت و در همين سال كريستف كلمب با استعانت نيروي دريايي اسپانيا قاره آمريكا را كشف كرد. كشف قاره آمريكا مقدمهاي شد براي تشكيل امپراطوري اسپانيا و بسط سلطه استعماري در اين قاره اسپانيا در سدههاي شانزدهم و هفدهم قدرتمندترين كشور اروپا محسوب ميشد، اما وقوع جنگهاي مكرر اين كشور را تضعيف كرد. در سالهاي آغازين قرن نوزدهم نيز كشورهاي آمريكاي جنوبي موفق شدند طي مبارزات خود از سلطه اسپانيا خارج شوند. در سالهاي مياني قرن بيستم و پس از شكست جمهوريخواهان در جنگهاي داخلي اسپانيا، ژنرال فرانكو حكومت را در اين كشور در دست گرفت و قريب به سه دهه اين كشور را مستبدانه اداره كرد.در سال 1986 – 11 سال پس از مرگ فرانكو – اسپانيا به اتحاديه اروپا پيوست و دوران جديدي از تاريخ اين كشور آغاز شد. مساحت 504.030 كيلومتر مربع جمعيت 45.116.894 ميليون نفر پايتخت مادريد واحد پول يورو دامنه اينترنتي es. پيششماره 34+
اسپانیا در شبه جزیره ایبری واقع در جنوب غربی اروپا واقع شده است.

این کشور از جنوب و شرق به دریای مدیترانه و از جنوب غرب و غرب به اقیانوس اطلس و از شمال به دیاری کانتابریا محدود است.
جزایر بالئار در دریای مدیترانه و قناری در اقیانوس اطلس و در غرب آفریقا نیز بخشی از خاک اسپانیا را تشکیل میدهند. شهرهای سوتا و ملیا در شمال مراکش که به عنوان دو منطقه خودمختار اداره میشوند نیز بخشی از خاک سرزمینی اسپانیا محسوب میشوند.

اسپانیا از غرب با پرتغال از شمال با فرانسه و آندورا از جنوب نیز با جبلالطارق که به سرزمینهای فرا مرزی بریتانیا تعلق دارد، هم مرز است.

اسپانیا با 030/504کیلومتر مربع بزرگترین کشور شبه جزیره ایبری است. پرتغال و آندورا دیگر کشورهای تشکیل دهنده شبه جزیره ایبری هستند.
اسپانیا همچنین پس از فرانسه دومین بزرگترین کشور غرب اروپا محسوب میشود.


ویژگیهای سیاسی
نظام سیاسی اسپانیا مشروطه سلطنتی از نوع دموکراتیک و پارلمانی است.این کشور دارای دو پارلمان است که یکی از آنها مجلس قانونگذاری موسوم به مجلس نمایندگان با 350 عضو است که نمایندگان آن برای یک دوره چهار ساله با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند.
مجلس دیگر سنا نام دارد و 259 نماینده در آن عضویت دارند. از این میان 208 نماینده با آرای مستقیم مردم انتخاب میشوند و 51 نفر دیگر نیز توسط قانونگذاران منطقهای انتخاب میشوند.هر دوره فعالیت این مجلس نیز چهار سال به طول میانجامد.
شاخه اجرایی نیز از شورای وزیران تشکیل شده است که توسط رییس دولت (نامی که معادل آن نخست وزیر است) اداره میشود. رییس دولت پس از برگزاری انتخابات عمومی توسط مجلس ملی انتخاب شده و به پادشاه معرفی میشود.
اسپانیا از نظر تقسیم بندی سیاسی نیز ار ایالتهای خودمختار تشکیل شده و پس از سوئیس، آلمان و بلژیک دارای یکی غیر متمرکز ترین سیستمهای اداری درر اروپا است.
تمامی ایالتهای در زمینه بهداشتی و نظام آموزشی به صورت خودمختار عمل میکنند. ایالات باسک و ناوارا نیز از نظر مالی خودمختار هستند. در برخی از مناطق ایالت کاتالونیا و ایالت باسک، پلیس دولتی جای خود را به پلیس ایالتی خودمختار داده است.

اقتصاد
اسپانیا در سال 1986 به جرگه کشورهای اتحادیه اروپا پیوسته است. اسپانیا کشوری توسعه یافته است و نهمین قدرت اقتصادی دنیا و پنجمین قدرت اقتصادی اروپا محسوب میشود.
بر اساس آمار سال 2006 درآمد ناخالص داخلی اسپانیا در این سال 084/1 تریلیون دلار بوده است. آمار ارائه شده در اکتبر 2006 نیز نشانگر آن است که نرخ بیکاری در این کشور به 6/7درصد رسیده در حالیکه نرخ بیکاری در سالهای آغازین دهه 1990 در این کشور از مرز 20 درصد نیز گذشته است. تورم و اقتصاد زیر زمینی در اسپانیا از نقاط عمده ضعف اقتصاد این کشور محسوب میشوند.

تاریخ
اسپانیا دارای تاریخی بسیار کهن و قدیمی است که اعصار پیش از تاریخ را نیز در برمیگیرد. اسپانیای تحت تصرف امپراطوری روم نیز از مهمترین مناطق امپراطوری محسوب میشد.


در قرون وسطی اسپانیا تحت تسلط ژرمنها در آمد و چند قرن بعد به طور کامل توسط مسلمانان فتح شد. در سال 1492 دوره حاکمیت مسلمانان در اسپانیا خاتمه یافت و در همین سال کریستف کلمب با استعانت نیروی دریایی اسپانیا قاره آمریکا را کشف کرد.

کشف قاره آمریکا مقدمهای شد برای تشکیل امپراطوری اسپانیا و بسط سلطه استعماری در این قاره اسپانیا در سدههای شانزدهم و هفدهم قدرتمندترین کشور اروپا محسوب میشد، اما وقوع جنگهای مکرر این کشور را تضعیف کرد.
در سالهای آغازین قرن نوزدهم نیز کشورهای آمریکای جنوبی موفق شدند طی مبارزات خود از سلطه اسپانیا خارج شوند. در سالهای میانی قرن بیستم و پس از شکست جمهوریخواهان در جنگهای داخلی اسپانیا، ژنرال فرانکو حکومت را در این کشور در دست گرفت و قریب به سه دهه این کشور را مستبدانه اداره کرد.در سال 1986 – 11 سال پس از مرگ فرانکو – اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و دوران جدیدی از تاریخ این کشور آغاز شد.


مطالب مرتبط :

افتتاح حساب بانکی در انگلستان

اقامت در انگلستان

ثبت شرکت در انگلستان

آشنایی با آلمان | ثبت شرکت در آلمان ، سرمایه گذاری در آلمان

اتریش

سوئیس

خلاصه شرایط اقامت در کشور جمهوری لتونی به شرح زیر می باشد:


کلید واژه ها :

کشور اسپانیا ، آشنایی با کشور اسپانیا ، اقامت در کشور اسپانیا ، سرمایه گذاری در اسپانیا , ثبت شرکت , ثبت شرکت , ثبت شرکت در ارمنستان ، ثبت شرکت در ارمنستان ، ثبت شرکت در انگلستان ، ثبت شرکت در ایران ، ثبت شرکت در اروپا

 وب سایت ثبت شرکت در اروپا

 

سوالات متداول 

 

تلفن دفتر ثبت شرکت

ثبت شرکت در اروپا | ثبت شرکت در ارمنستان | افتتاح حساب بانکی در ارمنستان | ثبت شرکت در انگلستان

اقامت در اروپا | مهاجرت به اروپا | مهاجرت و اقامت در کانادا ، آمریکا ، سوئد ، ایتالیا

با p>Designed and SEO by SUNIC | © 2017europeregister.ir All rights reserved