با ما تماس بگیرید :

تلفن با ثبت شرکت در اروپا

ارتباط از طریق واتساپ :

0046722963279

00447759255283

0097433890269

ارتباط از طریق ایمو :

0046704575650

0046722963279

 ارتباط از طریق تماس تلفنی و تلگرام :

00989033948290

نوآوری و مالكیت معنوی

نوآوری و مالكیت معنوی

نوآوری و مالكیت معنوی

مفاهیم اصلی در نوآوری و مالكیت معنوی قراردادهای مهم بین المللی مربوط به مالکیت فکری لینك‌های مفید حقوق تملک دارایی های فکری (Ownership Rights) تعاریف مربوط به موضوع مالكیت فكری معاهده همكاری ثبت اختراع PCT موافقتنامه تریپس (TRIPS) ثبت اختراع.


 

نوآوری و مالكیت معنوی

مفاهیم اصلی در نوآوری و مالكیت معنوی

مالكیت فكری (Intellectual Property=IP) در معنای عام خود عبارت است از حقوق قانونی منتج از فعالیت ذهنی و فكری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری. حقـــوق مالکیت فکری به دو بخش مالکــــیت صنعتی و حق انحصاری اثر تقسیم می شود.

مالکیت صنعتی (Industrial Property) خــود در برگیرنده حقــوق قانونی مربوط به دارایی های فکــری نظیر موارد ذیل است:

اختراع ثبت شده (Patent)
اختـراعات کوچک (Utility Models)
طرحهای صنعتی (Industrial Designs)
نشانه های جغرافیایی (Geographical Indications)
علائم تجاری-خدمات (Trade & Service Marks)
رازهای تجاری (Trade Secrets)
حق انحصاری اثر (Copyright) به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری مربوط است.
كشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالكیت فكری وضع می كنند. اول بیان قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه كه خلق می كنند و حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد. دوم توسعه و ترویج خلاقیت ها و گسترش و كاربردی كردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه كه در رشد اقتصادی و اجتماعی مؤثر خواهد بود.

حمایت قوى و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایى است برای ایجاد سرمایه گذارى سالم در تحقیقات، علم و فنآوری که یک رشته مزایاى بلند مدت اقتصادى به دنبال دارد. برخى از پی آمدهای این حمایتها به قرار ذیل است:

پدید آمدن انگیزه براى نوآورى و در نتیجه ایجاد محیطى که در آن به نوآورى پاداش داده مى شود.
تشویق کشف روش هایى براى تولید و توزیع فرآورده هاى موجود با هزینه کمتر.
دعوت به عرضه محصولات؛ دانش فنى و خدمات جدید، کم خطر و مؤثر.
ایجاد انگیزه براى بازارهاى داخلى از طریق پذیرش و بهبود محصولات و فن آورى هاى موجود. تشویق انتقال دانش فنى.
کارآفرینى چه درصنایع پایه و چه در صنایع پشتیبان در تمامى سطوح اقتصاد.
ایجاد نیروى کار باکیفیت بالا تر و با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فنى.
افزایش سرمایه هاى جدید که مى توان آن ها را به منظور توسعه اقتصادى به کار انداخت.
تحقق پیشرفت هایى که به ارتقاء سطح تکنولو ژى درسرتاسر جهان مدد خواهند رساند.
قراردادهای مهم بین المللی مربوط به مالکیت فکری

ابتدا در دو معاهده بین المللی اهمیت مالکیت فکری به رسمیت شناخته شد:

معاهده پاریس(1883) برای محافظت از مالکیت صنعتی و معاهده برن (1886) برای محافظت از حق انحصاری اثر. سازمان جهانی مالکیت فکری نظارت بر اجرای این دو معاهده را بر عهده دارد.
در سالهای اخیر نیز موافقتنامه تریپس برای جنبه های تجاری مالکیت فکری مطرح شد که سازمان تجارت جهانی بر اجرای آن نظارت دارد.

در بحث مالکیت دارایی های فکری به دو نوع تملک یا مالکیت باید توجه نمود که عبارت است از تملک معنوی و تملک مادی.

به عبارت دیگر هر نوع دارایی فکری اعم از پتنت، طرح صنعتی، علامت تجاری، حق مؤلف و ... دارای پدیده آورنده یا پدید آورندگانی است که مالک معنوی آن دارایی می باشند و همیشه و همه جا باید نام آنان به عنوان پدید آورنده (مخترع، طراح، نویسنده و ...) ذکر شود.

از سوی دیگر، اختراع یا اثر می تواند از لحاظ مادی به هر یک از پدید آورنده(گان)، حامیان(سرمایه گذاران) و یا هر دو متعلق باشد. معمولاً این مالک مادی است که برای ثبت اقدام می کند و هزینه های آن را می پردازد و او می تواند در مورد نحوه واگذاری، فروش و اجاره داراییهای فکری و یا اعطای مجوز بهره برداری تصمیم گیری نماید.
در مواردی که پدید آورنده کارمند کسی یا سازمانی بوده و برای نوآوری خود از وقت، بودجه و امکانات کارفرما استفاده کرده باشد، مالک مادی اختراع یا اثر کارفرما است. در بیشتر قوانین کشورها مالک مادی مثل دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی ملزم است هنگام بهره برداری اقتصادی از اثر حداقل سهمی را به پدیدآورنده اختصاص دهد که میزان دقیق آن را توافق طرفین یا قانون تعیین می نماید. به عنوان مثال در قانون فعلی کشور فرانسه این سهم حداقل پنجاه درصد از درآمد خالص حاصل از اختراع است.


 

مطالب مرتبط :

حقوق مالکیت صنعتی

 قوانین ایران حمایت از مالکیت معنوی

اقدامات پس از ثبت شرکت

اهمیت مالکیت فکری

تعریف مالکیت

انواع حقوق مالکیت معنوی

بررسی حقوق مالکیت فکری

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت مهندسی


کلید واژه ها :

نوآوری و مالكیت معنوی ، قوانین ایران حمایت از مالکیت معنوی، اقدامات پس از ثبت شرکت ، اهمیت مالکیت فکری ، تعریف مالکیت ، انواع حقوق مالکیت معنوی ،بررسی حقوق ، مالکیت فکری ، تغییر نام شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکتها در کرج ، اداره ثبت شرکت در کرج ، آدرس اداره ثبت کرج ، ثبت شرکت در کرج , ثبت شرکت , ثبت شرکت در ارمنستان , تلفن ثبت کرج ، نشانی ثبت شرکت کرج ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت  در اروپا ، ثبت شرکت در انگلستان 

  وب سایت ثبت شرکت در اروپا

 

سوالات متداول 

 

تلفن دفتر ثبت شرکت

ثبت شرکت در اروپا | ثبت شرکت در ارمنستان | افتتاح حساب بانکی در ارمنستان | ثبت شرکت در انگلستان

اقامت در اروپا | مهاجرت به اروپا | مهاجرت و اقامت در کانادا ، آمریکا ، سوئد ، ایتالیا

با p>Designed and SEO by SUNIC | © 2017europeregister.ir All rights reserved