با ما تماس بگیرید :

تلفن با ثبت شرکت در اروپا

ارتباط از طریق واتساپ :

0046722963279

00447759255283

0097433890269

ارتباط از طریق ایمو :

0046704575650

0046722963279

 ارتباط از طریق تماس تلفنی و تلگرام :

00989033948290

ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت در تهران

برای اطلاع از چگونگی ثبت شرکت در تهران با ما تماس بگیرید.


 ثبت شرکت در تهران

ماده 1: شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.
ماده 2: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
ماده 3: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
ماده 4: شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود:

نوع اول- شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده میشوند.
نوع دوم: شرکتهائی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره: در شرکتهای سهامی عام عبارت( سهامی عام) و در شرکتهای سهامی خاص عبارت(شرکت سهامی خاص) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود
ماده 5: سرمایه شرکت ،در هنگام تاسیس شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
ماده 6: برای شرکتهای سهامی عام، موسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها سپرده کنند.
تبصره: هرگاه قسمتی از تعهد موسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است، تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نماید
ماده 7 : برای تاسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهار نامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود:

اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد
اظهار نامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی سرمایه شرکت.اظهار نامه باید به امضاء کلیه سهامداران شرکت رسیده باشد.
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورتجلسه ای قید و به امضای سهامداران رسیده باشد
قبول سمت مدیریت و بازرسی
ذکرنام روزنامه کثیر الانتشاری که هر نوع آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد
ماده 8: شرکتهای سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند.
ماده 9: استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص را فراهم کنید
مدارک ثبت شرکت سهامی خاص را تهیه کنید
مدارک را به وکیل ثبت شرکت سهامی خاص تحویل دهید
سوالات متداول ثبت شرکت سهامی خاص
چگونه ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنم؟

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت ).

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود را فراهم کنید
مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود را تهیه کنید
مدارک را به وکیل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تحویل دهید
سوالات متداول ثبت شرکت با مسئولیت محدود

چه اقداماتی پس از ثبت شرکت باید انجام دهیم؟

ثبت شرکت

هر موسسه و هر شركت و هر سازمانی كه مشمول قوانین مالیات باشد بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر كلیه فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد .

این دفاتر كه به دفاتر قانونی معروف هستند , كلیه شركتها با توجه به دستور العمل ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی كلیه عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاك گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی كه می خواهند اظهار نامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده ای را هم كه نوشته اند برای استناد به دارایی تحویل می دهند.

این دفاتر برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکت, ثبت شرکت , بصورت اجباری تخصیص داده می شود.

سازمان امور مالیاتی کشور میتواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید. در صورتی که مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات مذکور در بند (3) وکیل - ماده 97 این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره: هیات های موضوع این ماده می توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.

پلمپ دفاتر قانونی
تشکیل پرونده دارایی
اخذ کد اقتصادی
چگونه تغییرات شرکت صورت می پذیرد؟

تغییرات شرکت

برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای مدیران(مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسین شرکتهای تجاری در مرحله تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات، اظهار و تایید عدم سوء پیشینه کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کفایت می نماید.
موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند برای تغییرات و انحلال آنها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که برای تاسیس اقدام به اخد مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یاد شده به عمل خواهد آمد.
ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.
برای تاسیس موسسات یا تعاونی های دانش بنیان نیاز به اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
مرجع ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی تنها اداره ثبت شرکتهای تهران می باشد.
برای ثبت موسسات حقوقی نیازی به داشتن پروانه وکالت نمی باشد.
برای تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس موارد ذیل لازم و ضروری می باشد:
تصویب مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل سهام
جهت تبدیل سهام بی نام به بانام سه نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله 5 روز و مهلت حداقل 2 ماهه
جهت تبدیل سهام بانام به سهام بی نام یک نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و مهلت حداقل 2 ماهه
برای تاسیس موسسات مترجمی اسناد با ارائه پروانه ترجمه امکان پذیر می باشد.
نقل و انتقال سهام همراه بینام در اداره ثبت شرکتها مورد آگهی ندارد و صورتجلسه نقل و انتقال سهام همراه با کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی نقل و انتقال مالیاتی موضوع موضوع ماده 143 قانون مالیات مستقیم جهت تطبیق و تکمیل بانک اطلاعات جامع سهامداران از متقاضی اخذ می گردد.
برای نقل و انتقال سهام بانام و بی نام نیاز به اخذ گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
مدارک تغییرات شرکت را تهیه کنید
مدارک را به وکیل تغییرات شرکت تحویل دهید
سوالات متداول تغییرات شرکت
چگونه علامت تجاری ثبت کنم؟

چگونه علامت تجاری ثبت کنم؟

علامت تجاری می تواند شامل يك يا چند كلمه، حرف، اسم، عدد، سمبل، طرح، تصوير و یا ترکیبی از آنها باشد، علامت مشخصه ای است که کالاها و یا خدمات مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی را معرفی می نماید. به علاوه انواعي از علائم تجاري وجود دارند كه قابل رويت نيستند، بلكه در قالب نت هاي موسيقي كه جنبه شنيداري دارند يا به صورت بو كه استشمام مي شود، مشخص مي گردند: مانند رايحه گل هم چنين علائم تجاري مي توانند دو بعدي و سه بعدي نيز باشند.

شرایط ثبت علامت تجاری را فراهم کنید
مدارک ثبت علامت تجاری را تهیه کنید
مدارک را به وکیل ثبت علامت تجاری تحویل دهید


مطالب مرتبط :

کاهش سرمایه شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت

مزایای ثبت شرکت در منطقه آزاد لابوآن

بسته ی تاسیس شرکت و شروع به کار برای یک سال در مجارستان

آشنایی با آلمان | ثبت شرکت در آلمان ، سرمایه گذاری در آلمان

اخذ اقامت مجارستان از طریق ثبت شرکت و تشکیل فعالیت تجاری ابتکاری یا تجربی

افزایش سرمایه شرکت

انحلال شرکت

تغییر آدرس شرکت


کلید واژه ها :

 ثبت شرکت در تهران  ، علامت تجاری، تغییر نام شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکتها در کرج ، اداره ثبت شرکت در کرج ، آدرس اداره ثبت کرج ، ثبت شرکت در کرج , ثبت شرکت , ثبت شرکت در ارمنستان , تلفن ثبت کرج ، نشانی ثبت شرکت کرج ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت  در اروپا ، ثبت شرکت در انگلستان 

 

 

 

 وب سایت ثبت شرکت در اروپا

 

سوالات متداول 

 

تلفن دفتر ثبت شرکت

ثبت شرکت در اروپا | ثبت شرکت در ارمنستان | افتتاح حساب بانکی در ارمنستان | ثبت شرکت در انگلستان

اقامت در اروپا | مهاجرت به اروپا | مهاجرت و اقامت در کانادا ، آمریکا ، سوئد ، ایتالیا

با p>Designed and SEO by SUNIC | © 2017europeregister.ir All rights reserved