با ما تماس بگیرید :

تلفن با ثبت شرکت در اروپا

ارتباط از طریق واتساپ :

0046722963279

00447759255283

0097433890269

ارتباط از طریق ایمو :

0046704575650

0046722963279

 ارتباط از طریق تماس تلفنی و تلگرام :

00989033948290

دانشگاه های معتبر دانمارک

دانشگاه های معتبر دانمارک

دانشگاه های معتبر دانمارک

کشور دانمارک دارای دو گروه دانشگاه است.


 

دانشگاه های معتبر دانمارک

معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ دانمارك‌
‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ دانمارك، گروه‌ يك‌ (ممتاز)
1- Kobenhavns Universitet)University of Copenhagen)
2- Aarhus Universitet)University of Aarhus)
3- Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) Souhern Denmark School of Business & Engineering و Odense University زيرمجموعه ها: )
4- Roskilde Universitet Center )Roskilde University)
5- Aalborg Universitet )Aalborg University)
6- Danmarks Tekniske Universitet )Technical University of Denmark)
7- Den Kongelige VeterinaerOG Landbohoejskole )Royal Veterinary and Agricultural University)
8- Handelshojskolen i Kobenhavns )Copenhagen Business School)
9- Handelshøjskolen i Åarhus)The Aarhus School of Business)
10- Det Kgl. Danske Kunstakademi )The Royal Danish Academy of Fine Arts)
11- Danmarks Laererhojskole )Royal Danish School of Educational Sciences)
12- Arkitektskolen i Åarhus)The Aarhus School Architecture)


‌ب) مراكز آموزش‌ عالي‌ دانمارك،‌ گروه‌ دو(خوب )
1- IT University of Copenhagen
2- The Dqnish University of Education
3- Royal School of Library and Information Science


 

مطالب مرتبط :

تحصیل در مقطع فوق لیسانس کشور آلمان

مقالات آشنایی و سرمایه گذاری در اروپا

کشور رومانی

تحصیل در مدارس انگلستان


کلید واژه ها :

دانشگاه های معتبر دانمارک ، کار در دانمارک ، کشور دانمارک ، سرماهی گذاری در دانمارک ، ثبت شرکت در دانمارک ، ثبت شرکت در اروپا

 وب سایت ثبت شرکت در اروپا

 

سوالات متداول 

 

تلفن دفتر ثبت شرکت

ثبت شرکت در اروپا | ثبت شرکت در ارمنستان | افتتاح حساب بانکی در ارمنستان | ثبت شرکت در انگلستان

اقامت در اروپا | مهاجرت به اروپا | مهاجرت و اقامت در کانادا ، آمریکا ، سوئد ، ایتالیا

با p>Designed and SEO by SUNIC | © 2017europeregister.ir All rights reserved